drukuj

Warunki korzystania z treści


  1. Bez uzyskania licencji korzystający ma prawo jedynie do zamieszczania w ograniczonej formie, w celach informacyjnych, w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym, utworów (z wyłączeniem fotografii) rozpowszechnionych przez Media Regionalne sp. z o.o. w portalu  www.gra.pl

  2. W ramach dozwolonego użytku korzystający może zamieścić tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania, korzystając z kanałów RSS dostępnych na stronach www.gra.pl/rss.xml pod warunkiem, że:

    1. w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis "czytaj dalej" i link aktywny, przekierowujący bezpośrednio do portalu www.gra.pl do dalszej części materiału. Tytuł linku (ang. anchor text) kierującego bezpośrednio do artykułu źródła odpowiadać będzie tytułowi danego artykułu źródłowego,

    2. zapewni, że linki kierujące do portalu www.gra.pl, z którego pochodzi utwór, a także strony internetowe jego serwisu, gdzie zamieszczone będą fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie będą blokowane przed robotami wyszukiwarek

  3. Media Regionalne sp. z o.o. zastrzegają, że materiały zamieszczone w portalu www.gra.pl i oznaczone jako PAP są własnością Polskiej Agencji Prasowej, a ich kopiowanie i redystrybucja są zabronione. 

  4. Jakiekolwiek użycie treści zamieszczanych w portalu w portalu www.gra.pl wykraczające poza niniejsze warunki wymaga pisemnej zgody Mediów Regionalnych i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz  uzyskać licencję na wykorzystanie treści.