Symulator grubskigo fedrowanio i Symùlator nadmòrsczégò kùrortu

Symulator kompanii górniczej

Symulator kompanii górniczej, czyli Symulator grubskigo fedrowanio

Fot. Cenega

Czyli Symulator kompanii górniczej ze śląską wersją językową i Symulator kurortu nadmorskiego po kaszubsku. Obie gry swoją premierę będą miały już 4 września. Pogrej se jednym ze 12 scynariuszow.
Za opracowanie wersji w mowie śląskiej Symulatora kompanii górniczej odpowiada wybitny autorytet w dziedzinie kultury śląskiej, pisarz, dziennikarz i historyk pan Marek Szołtysek (Juzaś zrychtowany tam przidatek we ślonskij godce złonaczoł zocny szpec łod ślonskij kultury, pisorz, dziynnikorz a historyk).

Obie gry będą też miały standardową, polską wersję językową. Ale wydawca - Cenega Poland - pokusiła się też o te nieco rzadziej spotykane.

O ile śląska wersja już była (taką miał Euro Truck Simulator 2 wydany w 2012 roku), to kaszubskiej raczej jeszcze nie było.

Co nas czeka w grach?
W Symulatorze kompanii górniczej zarządzamy tytułową kompanią. rozwijamy ją, walczymy o nowe kontrakty, kupujemy pojazdy i maszyny (50 do wyboru), a musimy też pamiętać o tym, by dbać o wizerunek naszej firmy: dział PR będzie bardzo ważny.

A po śląsku najważniejsze cechy gry prezentują się tak:
 • Rychtig symulator gyszeftu, kery godo jak po gospodarsku i za rajom wszyjsko majstrować
 • Fedruj szczyrk i ruda żyloza
 • Zarzondzej za rajom cołkim produkowaniym, łod fedrunku do reklamowego pokozanio sie
 • Powiynksz fiyrma o wiyncyj jak 50 roztomajtych maszynow, autow i budynkow
 • Pogrej se jednym ze 12 scynariuszow abo grej po swojymu we konsku graczki swobodnyj

Symulator kurortu nadmorskiego oparty jest na podobnych regułach: mamy plażę i musimy ją zmienić w prężnie działający kurort budując hotele, obozy, restauracje, bary i inne takie.
Tu dostaniemy kaszubską wersję językową.
W tym języku najważniejsze cechy gry to:
 • Stwòrzë penzjónat swòjich sniców.
 • Bùduj hòtele, kempindżi, restaùracje, barë, nadmòrsczé wigòdë, diôbelsczé młinë i jesz wiãcy.
 • Òstani menedżerã, ùgòdzëwôj prizë i zôróbczi.
 • Naùczë sã grac dzãka prostémù samòùcznikòwi.
 • Pòczuj latny, feriowi klimat dzãka snôżi grafice i lubczi mùzyce
Symulator kompanii górniczej
Symulator kurortu nadmorskiego

Zdjęcia

 • Symulator kompanii górniczej
Komentarze Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać